Deze cursussen leiden op voor de certificaten "Basale Reanimatie" en/of "Bediener Automatische Externe Defibrilator (AED)". De opleidingen worden gegeven overeenkomstig de voorschriften van het Nederlandse Reanimatieraad en de Stichting Medizon. Om de kwaliteit van de opleidingen te kunnen blijven garanderen wordt jaarlijks de bijscholing van deze instellingen gevolgd. Van de St. Medizon heeft "Bob Halmingh" tevens het keurmerk verkregen.

Voor wie?

De opleidingen zijn bestemd voor degene, die in voorkomende gevallen op verantwoorde wijze eerste hulp wil verlenen aan een medemens  die een hartstilstand krijgt. Hij/zij is na het volgen van de opleiding in staat de veiligheid te waarborgen, een hartstilstand te herkennen, professionele hulp in te schakelen en het slachtoffer op de juiste wijze te reanimeren en de AED op de juiste wijze te bedienen.

Certificaat BLS en BLS/AED

De opleidingen leiden op voor het certificaat "Basale Reanimatie" en/of "Bediener AED"; één en ander volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad. De opleidingen duren  ± 2 ½ uur, een combinatie van de beide cursussen duurt 1 dagdeel. Zij worden gegeven volgens het zgn. vierstappen systeem; hierdoor wordt zoveel mogelijk routine verkregen.

Locatie

De cursussen worden "in-company" verzorgd of op een in een nader overleg te bepalen locatie.   

Overzicht opleidingen BLS/AED

RAO Reanimatie & Bediener AED aantal lesuren: 4
REO Reanimatie aantal lesuren: 2 ½
RKO Kinderreanimatie aantal lesuren: 3 ½
ABO Bediener AED aantal lesuren: 2 ½

Om het diploma geldig te houden dient jaarlijks een herhalingscursus te worden gevolgd.

In de codering wordt de letter O vervangen door de letter H

Kosten

De kosten voor de opleidingen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de locatie. Indien u geïnteresseerd bent, vraagt u dan vrijblijvend informatie en/of kostenopgave aan.

De richtprijs voor een opleiding BLS is ± € 40; voor een opleiding Bediener AED € 50, voor een herhaling BLS € 32,50 en voor de herhaling Bediener AED € 40 per cursist, alles exclusief BTW. De kosten voor instructieruite en verzorging zijn hierin niet opgenomen; deze kunnen desgewenst wel worden verzorgd.

Houdt u er a.u.b. rekening mee, dat voor een opleidingscursus het maximum aantal deelnemers 12 bedraagt en voor een herhalingscursus 16 deelnemers.