Veranderingen in het bedrijf (organisatie, werkwijzen, personeelsbezetting) en veranderingen in de omgeving en de wetgeving kunnen invloed hebben op de BHV-organisatie. Dit kan aanpassing van uw BHV-plan betekenen. De Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbo-wet) schrijft voor, dat uw Risico-inventarisatie, -evaluatie en BHV-plan steeds up-to-date moeten zijn.

Voor de opzet en/of aanpassing van uw BHV-organisatie kan "Bob Halmingh" adviseren en begeleiden. Als gediplomeerd en praktiserende BHV'er, Ploegleider BHV, Hoofd BHV en Instructeur BHV beschikt hij over de benodigde opleiding en ervaring.