De opleiding Bedrijfshulpverlener worden gegeven overeenkomstig de voorschriften van het Nederlands Instituut voor de Bedrijfshulpverlening (NIBHV) te Rotterdam. Hierdoor wordt de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd.

Voor wie?

De opleiding “Bedrijfshulpverlener” is bestemd voor de werknemer, die is (of wordt) gevraagd / aangewezen voor de taak van bedrijfshulpverlener overeenkomstig de Arbeidsomstandighedenwet. De opleiding bestaat uit twee delen, t.w. Eerste Hulp en Brand & Ontruiming.

Hij/zij is na het volgen van de opleiding in staat om de BHV-taken goed uit te voeren.

Deze taken zijn:

-          het verlenen van eerste hulp (bij ongevallen);

-          het beperken en bestrijden van brand en het beperken van ongevallen;

-          het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.

De totale cursus omvat 2 x 2 dagdelen (EH en BO), beide delen worden afgesloten met een toets.

Deze erkende opleiding vormt de basisopleiding volgens de normen van het “Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening”.

Locatie

De lessen worden verzorgd op de “eigen” locatie van de opdrachtgever of op een specifiek voor dit doel uitgeruste en ingerichte locatie.   

Overzicht opleidingen Bedrijfshulpverlening

BHO     Bedrijfshulpverlener (Basisopleiding) aantal dagdelen: 4
BEO     Bedrijfshulpverlener, (Eerste Hulp) aantal dagdelen: 2
BBO     Bedrijfshulpverlener, (Brandbestrijding en Ontruiming) aantal dagdelen: 2
BPO     Ploegleider in voorbereiding

Herhalingscursussen Bedrijfshulpverlening

BHH     Bedrijfshulpverlener (Basisherhaling) aantal dagdelen:  2
BEH     Bedrijfshulpverlener, (Eerste Hulp) aantal dagdelen:  1
BOH     Bedrijfshulpverlener, (Brandbestrijding en Ontruiming) aantal dagdelen:  1
BPH     Ploegleider in voorbereiding

 

Kosten

De kosten voor de opleidingen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de locatie. Indien u ge´nteresseerd bent, vraagt u dan vrijblijvend informatie en/of kostenopgave aan.

De richtprijs voor een opleiding BHV-basis is ▒ € 200; voor een herhaling BHV-basis ▒€ 125 per cursist, alles exclusief btw. De kosten voor instructieruimte en verzorging zijn hierin niet opgenomen; deze kunnen desgewenst wel worden verzorgd.

Houdt u er a.u.b. rekening mee, dat voor een opleidingscursus het maximum aantal deelnemers 12 bedraagt en voor een herhalingscursus 16 deelnemers.