De opleiding Eerste Hulpverlener leidt op voor het officiŽle diploma “Eerste Hulpverlener”. Daarnaast kunnen diverse, specialistische aantekeningen (modules) worden behaald. De opleidingen worden gegeven overeenkomstig de voorschriften van “het Oranje Kruis” te Den Haag. Hierdoor wordt de kwaliteit van de opleidingen gegarandeerd.  

Voor wie?

De opleiding “Eerste Hulpverlener” is bestemd voor degene, die op verantwoorde wijze eerste hulp wil verlenen aan een medemens die een ongeval overkomt of plotseling ziek wordt. Hij/zij is na het volgen van de opleiding in staat de veiligheid te waarborgen, letsels te herkennen, professionele hulp in te schakelen en de letsels te behandelen als Eerste Hulpverlener. Hiertoe behoort ook het uitvoeren van een reanimatie, het veiligstellen van de ademhaling, het stelpen van ernstige wonden, etc., etc..

Diploma Eerste Hulpverlener

De cursus duurt ca. 4 - 5 dagdelen, afhankelijk van de groepsgrootte en specifieke wensen van de opdrachtgever; daarna wordt de cursus afgesloten met het officiŽle examen voor het eenheidsdiploma.

Deze opleiding vormt de basis van het modulair opleidingsstelsel van “het Oranje Kruis”.

Men kan verder worden opgeleid voor gespecialiseerde modules; deze aantekeningen worden op het eenheidsdiploma vermeld.

Een aantal modules kunnen ook apart worden behaald, dus zonder de basisopleiding Eerste Hulpverlener; men ontvangt dan geen diploma, maar een moduleverklaring (certificaat).

De module Verbandleer leert de cursist het aanleggen van (specifieke) wonddekverbanden, (wond)drukverbanden en doekverbanden, alsmede de eerste hulp bij kleine ongevallen. Deze module wordt vaak gelijktijdig of direct na de opleiding Eerste Hulpverlener uitgevoerd.   

De module Eerste Hulp aan Kinderen is bestemd voor ouders, leid(st)ers van kinderdagverblijven, leerkrachten en andere verzorgers van kinderen.  

In deze module worden naast de normale eerste hulpverlening ook de ontwikkeling van het kind, kindermishandeling en eerste hulp, de kinderreanimatie, preventie en plotseling optredende ziekteverschijnselen,  opgenomen.

De opleiding duurt ca. 14 uur voor hen, die (nog) niet in het bezit zijn van het eenheidsdiploma; voor houders van het diploma Eerste Hulpverlener duurt de opleiding ca. 8 uur.

De module Eerste Hulp bij Sportletsels is bestemd voor begeleiders van sportbeoefenaren, die op adequate wijze eerste hulp aan sporters kunnen/willen verlenen. Voor deze module is het diploma Eerste Hulpverlener noodzakelijk.

De opleiding duurt ca.6 uur.

De module Eerste Hulp bij Wandelletsels is bestemd voor de (begeleider van de)  wandelsporter, m.n. bij grotere evenementen. De aard van de daar voorkomende letsels vereist een specifieke behandeling die in deze module wordt geleerd.

De opleiding duurt ca. 4 uur

Locatie

De cursussen worden “in-company” verzorgd of op een in nader overleg te bepalen locatie.

Overzicht opleidingen Eerste Hulp

EHO     Eerste Hulpverlener (basisopleiding) aantal lesuren: 16 + examen
EVO     Verbandleer (basisopleiding) aantal lesuren:   4 (+EHO)
EKO     Eerste Hulp aan Kinderen aantal lesuren: 14, resp. 8
ESO     Eerste Hulp bij Sportletsels aantal lesuren:   4 (+EHO)
EWO    Eerste Hulp bij Wandelletsels aantal lesuren:   6 (+EHO)
EDO     Specials (cursus op maat) aantal lesuren: op aanvraag

Om het diploma geldig te houden is het zeer aan te bevelen om jaarlijks herhalingscursussen te bezoeken. Deze vergen de helft van het aantal uren dat benodigd is voor de opleiding. In de codering wordt de O vervangen door de letter H.

Kosten

De kosten voor de opleidingen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de locatie. Indien u geÔnteresseerd bent, vraagt u dan vrijblijvend informatie en/of kostenopgave aan.

De richtprijs voor een opleiding EHV-basis is Ī € 175; voor een herhalingscursus Ī€  75 per cursist, alles exclusief btw. De kosten voor instructieruimte en verzorging zijn hierin niet opgenomen; deze kunnen desgewenst wel worden verzorgd.

Houdt u er a.u.b. rekening mee, dat voor een opleidingscursus het maximum aantal deelnemers 12 bedraagt en voor een herhalingscursus 16 deelnemers.