Welkom op de website van "Bob Halmingh"

"Bob Halmingh" is een éénmanszaak, die diensten verleent in het kader van de opleiding, begeleiding en advisering van Eerste- en Bedrijfshulpverlening aan bedrijven en instellingen. Zij is gevestigd in Zuidbroek.

Bob Halmingh (1946) is instructeur in de eerste- en bedrijfshulpverlening in brede zin. Naast instructeur Eerste Hulp (inclusief instructeur voor de modules Verbandleer, Eerste Hulp aan Kinderen, Eerste hulp bij Sportletsels en Eerste Hulp bij Wandelletsels) is hij instructeur Bedrijfshulpverlening (voor zowel het gedeelte Eerste Hulp als voor het gedeelte Brandbestrijding en Ontruiming), BLS-instructeur (basale reanimatie), AED-instructeur (voor bediener Automatische Externe Defibrillator), tevens Medizon-docent, PBLS-instructeur (basale kinderreanimatie), instructeur LPLHB (levensreddend handelen voor de brandweer).

Het begon allemaal als hobby. Éénmaal in aanraking gekomen met de EHBO (1986) werd hij bestuurlijk actief, zowel lokaal als landelijk. Het EHBO-virus vond in hem een goed thuis en hij haalde in 1994 het instructeursdiploma. Sindsdien is de lijst van instructeurbevoegdheden gegroeid en is hij beroepsmatig aan de slag gegaan.

Bob Halmingh acht het van belang dat de opleidingen en cursussen van goede kwaliteit zijn. Het gaat immers niet om de instructeur en zelfs niet om de BHV-er of de EHBO-er. Voorkomen zou moeten worden dat er slachtoffers vallen en schade ontstaat. Als dat onverhoopt toch gebeurt, dan dienen de slachtoffers op verantwoorde wijze te worden geholpen en de schade zoveel mogelijk te worden beperkt. Om de kwaliteit van de opleidingen zo goed mogelijk te garanderen zijn deze onderworpen aan de eisen en richtlijnen van landelijk erkende organisaties. Deze zijn: - het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV), -Het Oranje Kruis, -de Nederlandse Reanimatieraad, -het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid en -de Stichting Zon. Verder volgt hij jaarlijks de bij- en nascholingen op het vakgebied.

De benodigde hulpmiddelen voor de opleidingen zijn in eigen beheer bij "Bob Halmingh". Zo wordt er over o.a. voldoende reanimatiepoppen (volwassen, kind en baby), AED-trainers (w.o. Defibtech, Philips, Zoll) oefenmiddelen voor de kleine blusmiddelen, verband- en hulpmiddelen, projectiemiddelen, vervoersmiddelen etc. Het is daarom bij uitstek mogelijk om de lessen op de locatie van de opdrachtgever te verzorgen; uiteraard kunnen de lessen ook in een goede en goed geoutilleerde externe leslocatie worden gegeven. De gehele opleiding kan door "Bob Halmingh" worden verzorgd.

De kosten voor de opleidingen en cursussen, begeleiding en advies worden zo beperkt mogelijk gehouden. U kunt daarom verzekerd zijn van een redelijke prijs.

Nadere informatie en/of offerte kunt u verkrijgen via het tabblad "Contact".